• z2845762588554_6d1cb932361a25881b4a534b03bf0f9a_94263cab26
  • z2845759416014_1a10251b45d9ff890f8e1bcd2a05af36_40b03ee19f
  • z2845771256676_f86dffc7113314c7852a2e92cdb11b22_cd1ce11685
  • 11111111111_5530ae1117
  • IMG_9302_0553d0a59f
  • 3333333333_23b494aee3
  • z2851283288082_951e71c12ba52e1c68b3ca1a3bc576f3_ff499ddd6a
  • 06211d48f863303d6972_3a0ca0bf92
Tin mới cập nhật
Tuyên truyền nói không với rác thải nhựa, vì một Việt Nam năng động và xanh năm học 2021 - 2022 (04/12/2021) Mới
Chi bộ Trường Tiểu học Đường Lâm họp kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng chi bộ, đảng viên năm 2021 (04/12/2021) Mới
Lễ kỷ niệm chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11- 2021 của trường Tiểu học Đường Lâm. (20/11/2021)
TIn mới cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật!
<a href="/gioi-thieu-sach" title="Giới thiệu sách" rel="dofollow">Giới thiệu sách</a>

Trường tiểu học Đường Lâm tổ chức tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2021

08/10/2021  55
Học tập là công việc gắn bó với con người từ bao đời nay. Việc nhận thức về vai trò, ý nghĩa, cách thức của việc học tập ở mỗi thời đại, mỗi xã hội cũng có những chỗ khác nhau.
<a href="/gioi-thieu-sach" title="Giới thiệu sách" rel="dofollow">Giới thiệu sách</a>

Trường tiểu học Đường Lâm tổ chức tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2021

08/10/2021  55
Học tập là công việc gắn bó với con người từ bao đời nay. Việc nhận thức về vai trò, ý nghĩa, cách thức của việc học tập ở mỗi thời đại, mỗi xã hội cũng có những chỗ khác nhau.