TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐƯỜNG LÂM

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 1C – Năm học 2018 – 2019

( Thực hiện từ ngày 5/9/2018)

                                                                                                                                       GVCN: Lê Thị Xuân Hương

Buổi

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứsáu

 

Sáng

Từ 7h - 10h35

 

Chào cờ

Toán

Học vần

Học vần

 

 

Học vần

Học vần

Toán

Tự nhiên xã hội

 

Âm nhạc

Thể dục

Học vần

Học vần

 

 

Học vần

Học vần

Toán

Thủ công

 

 

Học vần

Học vần

Toán

Sinh hoạt lớp

 

 

Chiều

Từ 1h50 - 16h30

(Thứ 5, 6

 tan 17h10)

 

Đạo đức

Đọc sách

Hướng dẫn học

 

 

Hướng dẫn học

Hoạt động tập thể

Mĩ thuật

 

 

Hướng dẫn học

Âm nhạc

Hoạt động tập thể

 

 

Hướng dẫn học

Hoạt động tập thể

Hướng dẫn học

Tiếng Anh

 

Tiếng Anh

Hướng dẫn học

Mĩ thuật

Hoạt động tập thể

 

 

Ghi chú:* Phụ huynh sắp sách vở cho con em mình theo đúng thời khóa biểu.

*Mặc đồng phục, đi dép quai hậu ( cả ngày ) vào các ngày thứ hai, thứ tư, thứ sáu

*Đi xe máy, xe đạp điện phải đội mũ bảo hiểm