TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐƯỜNG LÂM

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 1D – Năm học 2018 – 2019

 ( Thực hiện từ ngày 5/9/2018)

Buổi

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

 

Sáng

Từ 7h - 10h35

 

Chào cờ

Toán

Học vần

Học vần

 

 

Toán

Âm nhạc

Học vần

Học vần

 

 

Học vần

Học vần

Thể dục

Toán

 

 

Học vần

Học vần

Âm nhạc

Mĩ thuật

 

 

Học vần

Học vần

Toán

Sinh hoạt lớp

 

 

Chiều

Từ 1h50 - 16h30

(Thứ 5, 6 tan 17h10)

 

Tự nhiên xã hội

Hướng dẫn học

Tiếng Anh

 

Đạo đức

Tiếng Anh

Hoạt động tập thể

 

 

Hướng dẫn học

Hoạt động tập thể

Hướng dẫn học

 

 

Mĩ thuật

Hướng dẫn học

Hoạt động tập thể

Hướng dẫn học

 

 

Thủ công

Hướng dẫn học

Đọc sách

Hoạt động tập thể

 

                                                                                                                    GVCN: Lê Thị Phương Dung

 

 

                          Ghi chú:* Phụ huynh sắp sách vở cho con em mình theo đúng thời khóa biểu.

                                  *Mặc đồng phục, đi dép quai hậu ( cả ngày ) vào các ngày thứ hai, thứ tư, thứ sáu

                          *Đi xe máy, xe đạp điện phải đội mũ bảo hiểm