THỜI KHÓA BIỂU

Lớp 1E – Năm học: 2018 – 2019

Buổi

Tiết

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

Sáng

(vào học 7h15’ – Tan 10h35’)

1

2

3

4

Chào cờ

Học vần

Học vần

Đạo Đức

Học vần

Học vần  Toán

Âm nhạc

 

Học vần

Học vần

Toán

Thủ công

 

Học vần

Học vần

Toán

TNXH

Thể dục

Toán

 Học vần

 Học vần

 

Chiều

(vào học 14h –

(Tan:Thứ hai, thứ ba, Thứ tư tan :4h30.

Thứ năm , thứ sáu tan: 5h10)

 

1

2

3

4

   HD học              

   HĐTT

   Đọc sách

Mĩ   thuật

HĐTT

HD học

 

 

HD học

HĐTT

Âm nhạc

 

Tiếng Anh

HD học

Mĩ   thuật

HD học

 

 Sinh hoạt

 HD học

 HĐTT

 Tiếng Anh

 

Ghi chú: - Mặc đồng phục vào các ngày thứ 2, thứ 4, thứ 6        GVCN                      

  - Chúc các con chăm ngoan , học giỏi

  - Số ĐT của GV: 0166.906.1719                          Phùng Thị Kim Quý