THỜI  KHÓA  BIỂU -  LỚP 2D

Năm học 2018-2019. GVCN: Nguyễn Thị Kim Toàn

 

BUỔI

THỨ HAI

THỨ BA

THỨ TƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁU

 

SÁNG

 

Chào cờ

Chính tả

Tâp đọc

Luyện từ & câu

Tập làm văn

Tâp đọc

Toán

Toán

Toán

Toán

Tâp đọc

Âm nhạc

Mĩ thuật

Chính tả

Tập viết

Toán

Đạo đức

Kể chuyện

Thủ công

Sinh hoạt

 

CHIỀU

 

TN và XH

Tiếng Anh

Âm nhạc(BS)

HD học

        HĐTT

 

HD học

 

Thể dục

HD học

HD học

HD học

HĐTT

 

HĐTT

HĐTT

Tiếng Anh

 

Mĩ thuật (BS)

 

 

 

 

Thể dục

HD học

*Lưu ý :

- Học sinh chuẩn bị sách vở theo thời khóa biểu.

- Mặc đồng phục, đi dép quai hậu vào thứ hai, thứ tư, thứ sáu.

- Thời gian : + Buổi sáng : Vào học 7 giờ 15 phút; Tan học 10 giờ 40 phút

                     + Buổi chiều : Vào học 14 giờ; Tan học 16 giờ 35 phút

                                     (Riêng thứ năm, thứ sáu : tan học 17 giờ 15 phút)