THỜI KHOÁ BIỂU- Lớp 2E

Năm học 2018 – 2019 – GVCN: Phan Thị Ngọc Hoa- SĐT: 0963 963 175  

 

    Thứ

Buổi

Tiết

   Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

    Thứ sáu

 

 

Sáng

1

Chào cờ

Chính tả

Tập đọc

Luyện từ và câu

Tập làm văn

2

Tập đọc

Toán

Toán

Toán

Toán

3

Tập đọc

Đạo đức

TN và XH

Chính tả

Tập viết

4

Toán

Âm nhạc

Mĩ thuật

Thủ công

Sinh hoạt

 

 

Chiều

1

Kể chuyện

HD học

HD học

 

Mĩ thuật(BS)

 

Tiếng Anh

2

HD học

HĐ tập thể

HĐ tập thể

HD học

 

HĐ tập thể

3

 

HĐ tập thể

Thể dục

Âm nhạc(BS)

Tiếng  Anh

Thể dục

 

4

 

 

 

HD học

HD học

    

*Lưu ý :

- Mặc đồng phục, đi dép quai hậu vào thứ hai, thứ tư, thứ sáu.

- Thời gian : + Buổi sáng : Vào học 7 giờ 15 phút; Tan học 10 giờ 40 phút

                             + Buổi chiều : Vào học 14 giờ; Tan học 16 giờ 35 phút

                                     (Riêng thứ năm, thứ sáu : tan học 17 giờ 15 phút)