TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐƯỜNG LÂM

Thời khóa biểu - Lớp: 3B

Năm học: 2018-2019

                                                                        GVCN: Hà Thị Thanh Huyền

                                                      SĐT: 0963.986.444

 

 

 

Sáng

Tiết

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

1

Chào Cờ

Tiếng Anh

  Tập Đọc

LTVC

Tập làm văn

2

Tập Đọc

Thể Dục

Toán

Thể Dục

Âm nhạc

3

Kể chuyện

Toán

Tiếng Anh

     Toán

Toán

4

Toán

Chính Tả

TNXH

Chính Tả

Sinh Hoạt

 

 

 

 

 

 

 

Chiều

5

HDH

HDH

HDH

  Mĩ Thuật

    TD ( BS )

6

Tin

 Thủ Công

Tiếng Anh

Đạo Đức

TNXH

7

HĐTT

HDH

HĐTT

   HDH

Tiếng Anh

 

  8

 

 

 

  HĐTT

Tập Viết

Quy định:

-Ngày thứ hai, tư,sáu mặc đồng phục và đi dép quai hậu hoặc giày.

-Giờ vào học:  + sáng 7h – tan lúc 10h35p

                         +chiều 13h50p – tan lúc 16h30p( Riêng thứ 5 và 6 tan lúc 17h)