THỜI  KHÓA  BIỂU  LỚP 3C

Năm học 2018-2019

 

BUỔI

THỨ HAI

THỨ BA

THỨ TƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁU

 

SÁNG

 

Chào cờ

Chính tả

Tập đọc

Luyện từ & câu

Tập làm văn

Tập đọc

T. Anh

T .Anh

Toán

Toán

Kể chuyện

T. Dục

Toán

T. Dục

Âm nhạc

Toán

Toán

Thủ công

TNXH

Sinh hoạt

 

CHIỀU

 

HDH

Đạo đức

TNXH

Chính tả

Tập viết

HDH

T. Dục (BS)

T. Anh

HDH

HĐTT

HDH

HĐTT

Tin học

HDH

HĐTT

 

 

 

 

Mỹ thuật

T. Anh

 

Ghi chú: HS mặc đồng phục vào các ngày thứ hai,tư,sáu trong tuần .Đi dép quai hậu khi đến lớp

Chuẩn bị sách vở theo thời khoá biểu

Yêu cầu HS có mặt tại trường đúng thời gian

* Sáng :7 giờ 5phút                              *Chiều :1 giờ 50 phút

 

SĐT GVCN: Đoàn Thị Ngọc Ánh:  0985134975