TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐƯỜNG LÂM

Thời khóa biểu - lớp 3E

Năm học 2018-2019

 

 

 

Sáng

Tiết

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

1

Chào cờ

Chính tả

Tập đọc

Âm nhạc

Tập làm văn

2

Tiếng anh

Toán

Toán

LTVC

Toán

3

Tập đọc

Đạo đức

Tiếng anh

Chính tả

TNXH

4

Kể chuyện

TNXH

Thể dục

Toán

Thể dục

 

 

 

 

 

 

 

Chiều

5

Toán

HDH

Tin học

HĐTT

Tập viết

6

HĐTT

Mĩ thuật

TD(BS)

HD Học

HD Học

7

HDH

HĐTT

HD học

     Thủ công

Tiếng anh

 

 8

 

 

 

Tiếng anh

Sinh hoạt

Quy định:

-Ngày thứ hai, tư,sáu mặc đồng phục.

-Giờ vào học:  + sáng 7h – tan lúc 10h35p

                         +chiều 13h50p – tan lúc 16h30p( Riêng thứ 5 và 6 tan lúc 17h10p)

SĐT GVCN: 01697264809

                                                                                                                                GVCN

                                                                        

                                                                         Đỗ Thị Phương Loan