THỜI KHÓA BIỂU – LỚP 4B

Năm học 2018 – 2019

GV: Tạ Thị Thu Tuyết

 

 

 

Tiết

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

 

Buổi sáng

1

Chào cờ

Chính tả

Tập đọc

LTVC

Tập làm văn

2

Tập đọc

Toán

Toán

Toán

Âm nhạc

3

Toán

Tiếng Anh

Tập làm văn

Địa lí

Toán

4

Khoa học

Mĩ thuật

Đạo đức

Tiếng Anh

Sinh hoạt

 

 

Buổi chiều

1

Lịch sử

LTVC

Khoa học

Tiếng Anh

Thể dục

2

Kể chuyện

Tin

Thể dục

Kĩ thuật

Tiếng Anh

3

HDH

HDH

HDH

HDH

HDH

4

 

 

 

HĐTT

HĐTT