THỜI KHOÁ BIỂU LỚP 4C - NĂM HỌC: 2018 – 2019­

GVCN: NGUYỄN THỊ XUYẾN.

(Thực hiện từ ngày 10 - 09 – 2018).

 

 

 

 

Buổi sáng

Tiết

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

1

Chào cờ

Luyện từ và câu

Tiếng Anh

Luyện từ và câu

Tập làm văn

2

Tập đọc

Toán

Tập đọc

Toán

Toán

3

Toán

Mĩ thuật

Toán

Địa lí

Âm nhạc

4

Lịch sử

Tiếng Anh

Khoa học

Đạo đức

Sinh hoạt

 

 

Buổi chiều

1

Tiếng Anh

Tin học

Tập làm văn

Kĩ thuật

Khoa học

2

Chính tả

Kể chuyện

Thể dục

Tiếng Anh

Thể dục.

3

HDH Toán

HDH Tiếng Việt

HDH Toán

HDH Tiếng Việt

HDH Toán

4

 

 

 

HĐTT

HĐTT

 

- HS mặc đồng phục, đi dép quai hậu vào các ngày thứ hai, thứ tư, thứ sáu hằng tuần.