THỜI KHOÁ BIỂU LỚP 5A.  NĂM HỌC: 2018 – 2019

Thực hiện từ ngày 10 - 9 – 2018 -  gvcn Nguyễn Thị Hữu

 

 

 

Buổi sáng

Tiết

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

1

Chào cờ

Chính tả

Âm nhạc

Luyện từ và câu

Tập làm văn

2

Tập đọc

Toán

Tập đọc

Tiếng Anh

Toán

3

Toán

Luyện từ và câu

Toán

Toán

Khoa học

4

Mỹ thuật

Tiếng Anh

Tập làm văn

Địa lý

Sinh hoạt

 

Buổi chiều

1

Lịch sử

Khoa học

Đạo đức

Tiếng Anh

Kỹ thuật

2

Thể dục

Kể chuyện

Thể dục

Tin học

Tiếng Anh

3

HDH Toán

HDH T. Việt

HDH Toán

HĐTT

HĐTT

4

 

 

 

HDH T. Việt

HDH Toán

HS mặc đồng phục  ngày thứ hai, thứ tư, thứ sáu, đi dép quai hậu vào các ngày trong tuần