Trường Tiểu học Đường Lâm - Sơn Tây                                                 

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 5C

Gvcn: Lý Minh Thuận

Thứ

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

 

Thứ 6

 

 

 

 

 

Sáng

 

 

 

 

Chào cờ

 

Chính tả

 

Tập đọc

 

Luyện từ và câu

 

Tập làm văn

 

Tập đọc

 

Toán

 

Toán

 

Âm nhạc

 

Toán

 

Tiếng Anh

 

Luyện từ và câu

 

Đạo đức

 

Toán

 

Sinh hoạt

 

Toán

 

Khoa học

 

Tiếng Anh

 

Khoa học

 

Mỹ thuật

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

Lịch sử

 

Kể chuyện

 

Tập làm văn

 

Thể dục

 

Tin học

 

Kỹ thuật

 

Thể dục

 

Địa lý

 

Tiếng Anh

 

Tiếng Anh

 

Hướng dẫn học

 

Hướng dẫn học

 

Hướng dẫn học

 

Hướng dẫn học

 

Hướng dẫn học

 

 

 

 

Hoạt động tập thể

 

Hoạt động tập thể