THỜI KHÓA BIỂU  LỚP 5D

Năm học 2018-2019

 

 

 

BUỔI

SÁNG

Tiết

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

1

Chào cờ

Tiếng Anh

Tập đọc

LTVC

TLV

2

Tập đọc

Chính tả

Toán

Toán

Toán

3

Toán

Mỹ Thuật

TLV

Địa lí

Khoa học

4

Khoa học

Toán

Âm nhạc.

Tiêng anh

Sinh hoạt

 

 

BUỔI

CHIỀU

1

Đạo đức

LTVC

Thể dục

HĐTT

HĐTT

2

Lịch sử

Kể chuyện

Kĩ thuật

Tiếng Anh

HDH

3

HDH

HDH

HDH

Thể dục

Tin học

4

 

 

 

HDH

Tiếng anh

Học sinh mặc đồng phục, đeo dép quai hậu vào các ngày thứ hai, thứ tư, thứ sáu hàng tuần.


                                                                        

                                                                 GVCN: Nguyễn Thị Nhàn- SĐT: 0977950804