THỜI KHÓA BIỂU – LỚP 5E – Năm học 2018 – 2019

GVCN: VƯƠNG THỊ THANH LOAN

 

 

 

Sáng

Tiết

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

1

Chào cờ

Chính tả

Tập đọc

LTVC

TLV

2

Tập đọc

Anh

Toán

Toán

Mĩ thuật

3

Toán

Toán

TLV

Anh

Toán

4

Khoa học

LTVC

Khoa học

Nhạc

Sinh hoạt

 

 

 

Chiều

1

Lịch sử

Kể chuyện

Anh

Địa lí

Kĩ thuật

2

HDH

Thể dục

Đạo đức

Thể dục

Tin

3

Anh

HDH

HDH

HDH

HDH

4

 

 

 

HDTT

HDTT