THỜI KHÓA BIỂU LỚP 1G - GVCN: Nguyễn Thị Mai Hương

Năm học 2018-2019

 

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

 

Sáng

Chào cờ

Học vần

Toán

Học vần

Học vần

TNXH

Học vần

Đạo đức

Học vần

Học vần

Học vần

Âm nhạc

Học vần

Toán

Thể dục

Học vần

Toán

Học vần

Thủ công

Toán

 

Chiều

HĐ tập thể

Tiếng anh

Hướng dẫn học

Hướng dẫn học

Mĩ thuật(bs)

Tiếng anh

Đọc sách

Âm nhạc(bs)

Mĩ thuật

Hướng dẫn học

Hướng dẫn học

Hướng dẫn học

HĐ tập thể

HĐ tập thể

HĐ tập thể

 

 

 

Hướng dẫn học

Sinh hoạt

GHI CHÚ:  - HS mặc đồng phục theo qui định vào các ngày thứ 2, 4, 6. Đeo dép quai hậu khi đến lớp. Chuẩn bị sách vở theo thời khóa biểu.

  • HS có mặt tại trường đúng thời gian: Sáng: 7 giờ 15 phút, Chiều: 1 giờ 50 phút.

Số điện thoại GVCN: Nguyễn Thị Mai Hương - 01656713446