THỜI  KHÓA  BIỂU  LỚP 2A

Năm học 2018-2019

 

BUỔI

THỨ HAI

THỨ BA

THỨ TƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁU

 

SÁNG

 

Chào cờ

Chính tả

Mĩ thuật

Luyện từ & câu

Tập làm văn

Tâp đọc

Âm nhạc

Tâp đọc

Toán

         Toán

Tâp đọc

Toán

Toán

Chính tả

    Tập viết

Toán

Đạo đức

Thủ công

Tự nhiên XH

Sinh hoạt

 

CHIỀU

 

Kể chuyện

HD học

HD học

      HĐ tập thể 

Mĩ thuật (BS)

HD học

Thể dục

HĐ tập thể  

Thể dục

Tiếng Anh

HD học

HD học

   HĐ tập thể 

HĐ tập thể 

Âm nhạc(BS)

 

 

 

 

Tiếng Anh

HD học

Ghi chú: HS mặc đồng phục vào các ngày thứ hai,tư,sáu trong tuần .Đi dép quai hậu khi đến lớp và đội bảo hiểm (nếu con đi học bằng xe máy ,xe đạp điện )

               Chuẩn bị sách vở theo thời khoá biểu

              Yêu cầu HS có mặt tại trường đúng thời gian

*            Sáng :7 giờ 5phút                              *Chiều :1 giờ 50 phút

 

SĐT GVCN: NGUYỄN XUÂN LAN : 01656956824  hoặc  0989437814