THỜI  KHÓA  BIỂU  LỚP 2B

GVCN: Kiều Thị Phương Nga

   Năm học 2018-2019

 

BUỔI

THỨ HAI

THỨ BA

THỨ TƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁU

 

SÁNG

 

Chào cờ

Chính tả

Tập đọc

Luyện từ & câu

Tập làm văn

Mĩ thuật

Toán

Âm nhạc

Toán

Toán

Tâp đọc

Thủ công

Toán

Chính tả

Tự nhiên-XH

Tập đọc

Thể dục

Tập viết

Kể chuyện

Đạo đức

 

CHIỀU

 

Tiếng Anh

HD học

Thể dục

Âm nhạc(BS)

HD học

Mĩ thuật(BS)

HĐTT

Toán

HĐTT

HD học

HĐTT(đọc sách)

HD học

Tiếng Anh

HĐ tập thể

HD học

 

 

 

 

HD học

Sinh hoạt

 

Ghi chú: HS mặc đồng phục vào các ngày thứ hai,tư,sáu trong tuần .Đi dép quai hậu khi đến lớp

Chuẩn bị sách vở theo thời khoá biểu

Yêu cầu HS có mặt tại trường đúng thời gian

* Sáng :7 giờ 5phút                              *Chiều :1 giờ 50 phút

 

SĐT GVCN: Kiều Thị Phương Nga : 0979530071