THỜI KHÓA BIỂU LỚP 2C

NĂM HỌC 2018 – 2019

GVCN : Phan Thị Bích Diệp

 

Sáng

Tiết

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

1

Chào cờ

Âm nhạc

Tập đọc

Luyện từ và câu

Tập làm văn

2

Tập đọc

Toán

Mỹ thuật

Toán

Toán

3

Tập đọc

Chính tả

Toán

Thủ công

Tập viết

4

Toán

Thể dục

Đạo đức

Chính tả

Sinh hoạt

 

 

 

 

 

 

Chiều

5

HDH

HĐTT

TNXH

HĐTT (Đọc sách)

HĐTT

6

Kể chuyện

Tiếng Anh

Tiếng Anh

Âm nhạc (bs)

HDH

7

HDTT

HDH

HDH

HĐTT

Mỹ thuật (bs)

8

 

 

 

HDH

Thể dục

*Lưu ý :

- Học sinh chuẩn bị sách vở theo thời khóa biểu.

- Mặc đồng phục, đi dép quai hậu vào thứ hai, thứ tư, thứ sáu.

- Thời gian : + Buổi sáng : Vào học 7 giờ 15 phút; Tan học 10 giờ 40 phút

                     + Buổi chiều : Vào học 14 giờ; Tan học 16 giờ 35 phút

                                     (Riêng thứ năm, thứ sáu : tan học 17 giờ 15 phút)