THỜI KHÓA BIỂU - LỚP 3D

Năm học 2018 – 2019

Giáo viên: Tạ Thị Hồng Vân

Thứ

 

Buổi

 

Thứ hai

 

Thứ ba

 

Thứ tư

 

Thứ năm

 

Thứ sáu

 

 

SÁNG

Chào cờ

Tập đọc

Kể chuyện

Tiếng Anh

Chính tả

Toán

Đạo đức

Thể dục

Tập đọc

Tiếng Anh

Toán

Tự nhiên XH

Luyện từ và câu

Toán

Chính tả

Thể dục

Tập làm văn

Toán

Mĩ thuật

Âm nhạc

 

 

CHIỀU

Toán

HD học

Tin học

HD học

Thủ công

HĐ tập thể

HD học

Thể dục (BS)

HĐ tập thể

HD học

HĐ tập thể

Tiếng Anh

HD học

Tiếng Anh

Tự nhiên XH

Tập viết

Sinh hoạt

 

 

Đường Lâm ngày 8 tháng 9 năm 2018

Giáo viên

 

Tạ Thị Hồng Vân