THỜI KHÓA BIỂU LỚP 4E

Năm học 2018-2019

GVCN: Nguyễn Thị Thanh Huyền      

   Thứ    Buổi

 

Tiết

 

Thứ hai

 

Thứ ba

 

Thứ tư

 

Thứ năm

 

Thứ sáu

 

 

sáng

 

1

 

Chào cờ

 

Chính tả

 

Tập đọc

 

Tiếng Anh

 

Tập làm văn

 

2

 

Tập đọc

 

Toán

 

Toán

 

Mĩ thuật

 

Toán

 

3

 

Toán

 

LT&C

 

Tập làm văn

 

LT&C

 

Khoa học

 

4

 

Khoa học

 

Tiếng Anh

 

Âm nhạc

 

Toán

 

Sinh hoạt

 

 

chiều

 

1

 

Lịch sử

 

Thể dục

 

Thể dục

 

Địa lí

 

Kĩ thuật

 

2

 

Đạo đức

 

Kể chuyện

 

HDH

 

Tiếng Anh

 

HDH

 

3

 

HDH

 

HDH

 

Tin học

 

HDH

 

Tiếng Anh

 

4

 

 

 

 

 

 

 

HĐTT

 

HĐTT

v Thời gian học : - Buổi sáng : Vào học: 7 giờ 15 phút - Tan học: 10 giờ 35 phút

                              - Buổi chiều: + Vào học:  14 giờ

          +Tan học:  Thứ hai, thứ ba, thứ tư : 16 giờ 35 phút; Thứ năm, thứ sáu: 17 giờ 10 phút                               (Mặc đồng phục vào thứ hai , thứ tư , thứ  sáu hàng tuần)