THỜI KHÓA BIỂU LỚP 5B

Năm học 2018-2019

GVCN: Phan Thị Lan Hương

 

Thứ

 

Buổi

 

Thứ hai

 

Thứ ba

 

Thứ tư

 

Thứ năm

 

Thứ sáu

 

 

SÁNG

Chào cờ

Tập đọc

Toán

Khoa học

Chính tả

Toán

Tiếng Anh

Luyện từ & câu

 

Tập đọc

Âm nhạc

Toán

Tập làm văn

 

Tiếng Anh

Luyện từ & câu

Toán

Địa lí

 

Mĩ thuật

Tập làm văn

Toán

Sinh hoạt

 

 

CHIỀU

Lịch sử

Tiếng Anh

HDH

 

Kể chuyện

Kĩ thuật

HDH

 

Đạo đức

HDH

Thể dục

Thể dục

HĐTT

Tin học

HDH

 

 

Khoa học

HĐTT

Tiếng Anh

HDH